Ett näringsliv på frammarsch

Götene Kommun har en stor bredd på stora och små, gamla och nya företag utspridda över hela kommunen runt tätorterna, Götene, Lundsbrunn, Hällekis och Källby.  Här finns ett stort engagemang för att kommunen ska utvecklas. Näringslivsföreningen är länken mellan företagare och kommun. I styrelsen sitter aktiva företagare från olika delar av kommunen och från olika branscher och ledande kommunpolitiker och tjänstemän. Alla med grundtanken att samverkan skapar utveckling.

För att ha ett stort förtroende bland våra politiker och andra organisationer är det viktigt att vi är många medlemmar som representerar större delen av vårt näringsliv. Och för att öka drivkraften att vara företagare i en liten kommun är det viktigt att vi möts då och då.

Välkommen du också till Näringslivsföreningen i Götene

Eva Maria Friberg
ordförande